Category Archives: THÔNG BÁO

Lịch thi lần 2 Tuần 50

Lịch thi lần 2 Tuần 48

Lịch học kỳ phụ Ô Tô sử dụng năng lượng mới

KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN TOYOTA T-TEP K1,2/2020

KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN TOYOTA SỬA CHỮA CHUNG K3,4/2020

Lịch Học Kỳ Phụ Hè ( bổ sung )

Lịch Thi Lần 2

KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN TOYOTA SỬA CHỮA CHUNG K3,4/2020

KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN TOYOTA T-TEP GJ2/2020

Lịch Học Kỳ Phụ ( Thứ 7- CN ) Update

Lưu ý: Kết quả các môn học này dùng để xét công nhận tốt nghiệp