Category Archives: THÔNG BÁO

Lịch học kỳ phụ 2023 (update)

Lịch học kỳ phụ 2023

Lịch thi lần 2 – Tuần 38 (2023)

CHIÊU SINH LỚP KTV TOYOTA T-TEP 09.2023

CHIÊU SINH LỚP KTV TOYOTA SCC 07.2023

CHIÊU SINH LỚP KTV TOYOTA T-TEP 03.2023

CHIÊU SINH LỚP KTV TOYOTA SCC 03.2023

Lịch thi lần 2 – Tuần 24 (2023)

Lịch thi lần 2 – Tuần 23 (2023)

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ – CẦU LÔNG GIẢI HỘI THAO SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2023

 

———– MÔN BÓNG ĐÁ ———–

 

———– MÔN CẦU LÔNG – NHÁNH ĐƠN ———–

———– MÔN CẦU LÔNG – NHÁNH ĐÔI ———–