Category Archives: THÔNG BÁO

HỘI THAO SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2023

Thời khóa biểu Học kỳ phụ 2022-2023

CHIÊU SINH LỚP KTV TOYOTA SCC 05.09.2022

CHIÊU SINH LỚP KTV TOYOTA T-TEP 05.09.2022

Lịch học kỳ phụ (đợt cuối)

ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI MINICAR RACING 2022 – LẦN 6

Lịch học kỳ phụ HK2 2021-2022

Lịch thực hành BM Ô Tô Tuần 19-21

Lịch lý thuyết Module các lớp CĐN Ô Tô19 (bổ sung)

Thông báo về kế hoạch học thực hành và thực hiện ĐATN cho khóa 2018