Category Archives: THÔNG BÁO

Thông báo hủy Cuộc thi Minicar Racing lần thứ 6 – 2021

Lịch học kỳ phụ hè

Lịch học kỳ phụ 2020 – 2021

Lịch thi đấu môn bóng đá – Hội thao cấp trường 2021

KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN CHẨN ĐOÁN Ô TÔ BOSCH K4/2021

Hội thao cấp trường 2020 – 2021

KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN TOYOTA T-TEP K1,2/2021

KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN TOYOTA SỬA CHỮA CHUNG K3,4/2021

Lịch thi lần 2 – HK1 2020-2021

KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN TOYOTA T-TEP GJ2/2021