Cán bộ giảng viên

BỘ MÔN Ô TÔ
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 NGUYỄN NGỌC THẠNH Trưởng khoa
2 NGUYỄN THỜI TRUNG Trưởng Bộ môn
3 VÕ BÁ KHÁNH TRÌNH Phó trưởng Bộ môn
4 TRẦN THANH BÌNH Phó trưởng Bộ môn
5 NGỤY QUANG CƯỜNG GIẢNG VIÊN
6 NGUYỄN HUỲNH QUANG THIỆN GIẢNG VIÊN
7 CHU VIỆT KHOA GIẢNG VIÊN
8 NGUYỄN TRƯỜNG LĨNH GIẢNG VIÊN
9 NGÔ PHI LONG GIẢNG VIÊN
10 DƯƠNG XUÂN NHẬT GIẢNG VIÊN
11 NGUYỄN VĂN NGUYÊN GIẢNG VIÊN
12 NGÔ ĐÌNH NHIÊN GIẢNG VIÊN
13 LÊ TẤN PHÁT GIẢNG VIÊN
14 ĐINH NGUYÊN PHÚC GIẢNG VIÊN
15 LÊ HOÀNG PHƯƠNG GIẢNG VIÊN
16 TRƯƠNG TỬ QUỐC GIẢNG VIÊN
17 VÕ VĂN QUỐC GIẢNG VIÊN
18 HUỲNH XUÂN THÀNH GIẢNG VIÊN
19 TRẦN MINH TÀI GIẢNG VIÊN
20 NGUYỄN BÁ VÕ GIẢNG VIÊN
21 LÊ TRUNG HIẾU GIẢNG VIÊN
22 LÊ QUANG THỐNG GIẢNG VIÊN
23 HỒ VĂN THU GIẢNG VIÊN
24 NGUYỄN THÁI VINH GIẢNG VIÊN
25 LÊ QUỐC TRẠNG GIẢNG VIÊN
26 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG GIẢNG VIÊN
27 NGUYỄN ĐỨC MẪN GIẢNG VIÊN
28 TRẦN HOÀNG VŨ GIẢNG VIÊN
29 HUỲNH HẢI ĐĂNG GIẢNG VIÊN
30 CỔ HOÀI VIỆT GIẢNG VIÊN
BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1  HUỲNH PHƯỚC THIỆN Trưởng Bộ môn
2 PHẠM THỊ HẠNH Phó trưởng Bộ môn
3 BÙI HỮU BÁ GIẢNG VIÊN
4 LIÊU QUANG HIỆP GIẢNG VIÊN
5 TRẦN TRỌNG CHÍNH GIẢNG VIÊN
6 TRƯƠNG QUANG ĐÔ GIẢNG VIÊN
7 NGUYỄN TRUNG ĐỊNH GIẢNG VIÊN
8 NGUYỄN THỊ THANH HẢI GIẢNG VIÊN
9 DƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH GIẢNG VIÊN
10 HUỲNH HOÀNG LINH GIẢNG VIÊN
11 NGUYỄN THỊ THANH THỦY GIẢNG VIÊN
12 VŨ XUÂN VINH GIẢNG VIÊN
13 TRẦN THỊ THÚY NGA GIẢNG VIÊN
14 NGUYỄN HỮU NGHĨA GIẢNG VIÊN
15 NGUYỄN TẤN PHÙNG GIẢNG VIÊN
16 NGUYỄN THỊ LINH PHƯỢNG GIẢNG VIÊN
17 TRỊNH VĂN QUỐC GIẢNG VIÊN
18 PHẠM TRỌNG SINH GIẢNG VIÊN
19 ĐINH VĂN THANH GIẢNG VIÊN
20 NGUYỄN THANH THÌN GIẢNG VIÊN
21 NGUYỄN THỊ ANH THƠ GIẢNG VIÊN