PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “MINI CAR RACING” – LẦN 8 – NĂM 2024