HỘI THẢO KỸ THUẬT THIẾT KẾ CHẾ TẠO XE MÔ HÌNH “MINI CAR RACING” – LẦN 6 – NĂM 2022