Anh Lê Tuấn Anh đạt giải nhất Hội thi tay nghề ISUZU thế giới tại Nhật Bản 11/2019