Monthly Archives: January 2020

Lịch thi lại tuần 20

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

       KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

                BỘ MÔN Ô TÔ

LỊCH THI LẦN 2

HK 1: 2019 – 2020

Khi đi thi SV mang theo thẻ SV và biên lai nộp tiền thi lại
Không mang 2 loại giấy tờ trên thì không được vào phòng thi
LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2
GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG
CĐ Ô TÔ 17A,B,F Ô TÔ SD NLM C V KHOA H X THÀNH 20 9h00 T7 (18/01/2020) F5.10
CĐ Ô TÔ 17C,D,E Ô TÔ SD NLM N H Q THIỆN T M TÀI 20 9h00 T7 (18/01/2020) F2.9