Top 10 công nghệ xe hơi năm 2020

cn

Mức độ thay đổi công nghệ tăng tốc rất nhanh theo từng năm. Do vậy, việc dự đoán các công nghệ tiên tiến xuất hiện tại các showroom ô tô trong vòng 5 năm tới là rất thiết thực và hữu dụng bởi người tiêu dùng đặt tiêu chí công nghệ lên xe hơi là hàng đầu để mua xe. Karl Brauer đã giới thiệu top 10 công nghệ tiên tiến sẽ xuất hiện trên xe hơi vào năm 2020 trên tạp chí Forbes đó là: 1) Autonomous Vehicle, 2) Driver Override Systems, 3) Biometric Vehicle Access, 4) Comprehensive Vehicle Tracking, 5) Active Window Displays, 6) Remote Vehicle Shutdown, 7) Active Health Monitoring, 8) Four-Cylinder Supercar, 9) Smart/Personalized In-Car Marketing, 10) Reconfigurable Body Panels

Chi tiết : http://www.forbes.com/sites/kbrauer/2015/01/19/top-10-advanced-car-technologies-by-2020/

Leave a Reply