Monthly Archives: February 2017

Chiêu sinh lớp KTV xe gắn máy Kg: 06/03/2017

TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC BỘ MÔN ÔTÔ   THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP KỸ THUẬT VIÊN XE GẮN MÁY KHOÁ 1 – 2017 I/ Quy mô đào tạo Thời gian đào tạo toàn khoá gồm 2 môđuyn; 12 buổi / môđuyn với: + Môđuyn 1: sửa chữa động cơ