Điểm-Ô tô sử dụng năng lượng mới-CĐ

Khóa 20 HK5 22-23 (Lần 2) , Hạn chót : 9h, 17/02/2023

———————————————

Khóa 19 HK5 21-22 (Lần 2)

———————————————

Lớp 18B,D HK1 20-21 – Lần 2 , Hạn chót : 9h, 19/03/2021

———————————————

Lớp 18D HK1 20-21 – Lần 1 , Hạn chót : 22/02/2021

———————————————-

Khóa 17 HKP

———————————————-

Lớp 17A,B,C,D,E HK1 19-20 – Lần 2

Lớp 17F HK1 19-20 – Lần 2

———————————————-

Lớp 17B HK1 19-20 – Lần 1

Lớp 17F HK1 19-20 – Lần 1