Đề-Vẽ kỹ thuật 2-CĐ

Đề thi và đáp án HKP Vẽ Kỹ Thuật 2 (ngày thi 02-01-2016) – Thầy Nguyễn Tấn Phùng

Đề thi và đáp án HKP Vẽ Kỹ Thuật 2 (ngày thi 02-01-2016)  – Thầy Nguyễn Thanh Thìn

Đề thi và đáp án HKP Vẽ Kỹ Thuật 2 (ngày thi 11-06-2016)  – Thầy Nguyễn Thanh Thìn

Đề thi và đáp án HK2 Vẽ Kỹ Thuật 2 (ngày thi 17-07-2016)  – 7h30′

Đề thi và đáp án HK2 Vẽ Kỹ Thuật 2 (ngày thi 16-07-2016)  – 9h30′

Đề thi và đáp án HK2 Vẽ Kỹ Thuật 2 (ngày thi 17-07-2016)  – 13h00′

Đề thi và đáp án HK HÈ Vẽ Kỹ Thuật 2 (ngày thi 15-08-2016) – Thầy Nguyễn Tấn Phùng

Đề thi và đáp án HKP Vẽ Kỹ Thuật 2 (ngày thi 03-01-2017) – Thầy Nguyễn Tấn Phùng

Đề thi và đáp án  Vẽ Kỹ Thuật 2 (ngày thi 15-06-2017)-15h05 

Đề thi và đáp án HKP Vẽ Kỹ Thuật 2 (ngày thi 30-06-2017) – Thầy Nguyễn Tấn Phùng

Đề thi và đáp án HK2 Vẽ Kỹ Thuật 2 (ngày thi 15-07-2017)  – Lần 2

Đề thi và đáp án HK2 Vẽ Kỹ Thuật 2 Đề 1 (ngày thi 28-06-2017) 

Đề thi và đáp án HK2 Vẽ Kỹ Thuật 2 Đề 2 (ngày thi 28-06-2017) 

Đề thi và đáp án HK2 Vẽ Kỹ Thuật 2 Đề 1 (ngày thi 28-06-2017) – Lần 2

Đề thi và đáp án HK2 Vẽ Kỹ Thuật 2 Đề 2 (ngày thi 28-06-2017) – Lần 2

Đề thi và đáp án HKP Vẽ Kỹ Thuật 2 (ngày thi 06-01-2018) – Thầy Nguyễn Tấn Phùng

Đề thi và đáp án VKT2 – 7h00 ngày 25/06/18 hệ CAO ĐẲNG LẦN 1- thầy Nguyễn Tấn Phùng

 Đề thi và đáp án VKT2 – 9h00 ngày 25/06/18 hệ CAO ĐẲNG LẦN 1- thầy Nguyễn Thanh Thìn

Đề thi và đáp án VKT2 – 13h00 ngày 25/06/18 hệ CAO ĐẲNG LẦN 1- thầy Nguyễn Hữu Nghĩa

Đề thi và đáp án VKT2 – 7h00 ngày 15/07/18 hệ CĐ NL,CĐT– thầy Phùng-Lần 2

Đề thi và đáp án VKT2 – 7h00 ngày 15/07/18 hệ CĐ ÔTÔ,CK– thầy Thìn-Lần 2

Đề thi và đáp án VKT2 HK HÈ 2018- thầy Thìn

Đề thi-đáp án Lần 1-Hk2 2018-2019 VKT2-9g00(15-6-2019),CĐ Ô TÔ,CĐ NL,gv ra đề:thầy Phùng

Đề thi-đáp án Lần 1-Hk2 2018-2019 VKT2 -7g00 ngày 15-6-2019,CĐ CK,CĐT,gv ra đề: thầy Thìn

Đề thi- đáp án Lần 2-Hk2 2018-2019 VKT2 -13g00 ngày 29-6-2019,gv ra đề: thầy Phùng

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỆ CAO ĐẲNG-VKT2 LẦN 2 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2019-CA 13H-gv ra đề: thầy Thìn

——————————————-NĂM HỌC 2019-2020———————————–

Đề thi- đáp án VKT2 Hkp HKI 2019-2020 (21-12-2019) Thầy Phùng

Đề thi – đáp án VKT2 HK2 năm 2019-2020-Ca thi: Thứ 7 ngày 11/07/2020-ca 1: 7h (ngành cơ khí), ca 2: 9h (ngành ô tô), – gv ra đề:Thầy Sinh

Đề thi – đáp án VKT2 HK2 năm 2019-2020-Ca thi:  29/07/2020 ca thi 15g00 (ngành Nhiệt Lạnh) -gv ra đề:Thầy Sinh

Đề thi – đáp án VKT2 LẦN 2 HK2 năm 2019-2020-ngành Cơ Khí-gv ra đề:Cô Phạm Thị Hạnh

Đề thi – đáp án VKT2 LẦN 2 HK2 năm 2019-2020-ngành Ô TÔ-gv ra đề:Cô Phạm Thị Hạnh

Đề thi – đáp án VKT2 LẦN 2 HK2 năm 2019-2020-ngành Nhiệt Lạnh-gv ra đề:Cô Phạm Thị Hạnh