Đề-Vẽ kỹ thuật 1-CĐN

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1 (12-03-2016) – Thi lần 1

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1 (26-03-2016) – Thi lần 2

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1 (10/09/16) – Học kỳ hè – Nguyễn Tấn Phùng

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1 (18-02-2017) – Thi lần 1

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1 (13-03-2017) – Thi lần 2

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1 (03-03-2018) – Thi lần 1

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1 (18-03-2018) – Thi lần 2

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1 (03-03-2018) – Thi lần 1

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1 (18-03-2018) – Thi lần 2

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1 HK HÈ 2018-thầy Thìn

Đề thi và đáp án Lần 1-Hk1 2018-2019 VKT1-15g00 ngày 22-1-2019,gv ra đề:thầy Thìn

Đề thi và đáp án Lần 1-Hk1 2018-2019 VKT1-13g00 ngày 23-1-2019,gv ra đề:thầy Phùng

Đề thi và đáp án Lần 1-Hk1 2018-2019 VKT1-15g00 ngày 22-1-2019,gv ra đề:thầy Sinh

 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CĐN ĐCN – LẦN 2- Ca thi: 7h00 ngày 02/03/19-GV RA ĐỀ: THẦY PHÙNG

Đề thi và đáp án Lần 1-Hk2 2018-2019 VKT1-9h00 ngày 12-6-2019,gv ra đề:thầy Đại

Đề thi và đáp án Lần 2-Hk2 2018-2019 VKT1-29-06-2019-gv ra đề: Thầy Đại

————————————–HK1 NĂM 2019-2020——————————

Đề thi VKT1 – Lần 1 – Hệ Cao Đẳng Nghề tuần 20 ngày 13/1/2020-GV ra đề: Thầy Thìn

————————————–HK1 NĂM 2020-2021——————————

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN LẦN 1 MÔN VKT1- CĐN -CA 7H NGÀY 03-03-2021 – HK1 NĂM 2020-2021, GV ra đề: thầy Hiệp

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN LẦN 2 MÔN VKT1- CĐN -CA 13H NGÀY 20-03-2021 – HK1 NĂM 2020-2021, GV ra đề: thầy Phùng