Đề-Vẽ kỹ thuật 1-CĐ

———————————————-NĂM HỌC 2016-2017—————————————————-

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  (Ca 7h30′ – 06-03-2016 ) – Lần 1

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  (Ca 9h30′ – 06-03-2016 ) – Lần 1

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  (HKP HK1 2015-2016 )

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  ( 19-03-2016 ) – Lần 2

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  HKP HÈ 2016 ( 15-09-2016 ) – Thầy Thìn

Đề thi và đáp án HK HÈ Vẽ Kỹ Thuật 1 (ngày thi 15-08-2016)  – Thầy Nguyễn Thanh Thìn

Đề thi và đáp án HK HÈ Vẽ Kỹ Thuật 1  Đợt 2 (ngày thi 28-08-2016)  – Cô Phạm Thị Hạnh

Đề thi và đáp án HK HÈ Vẽ Kỹ Thuật 1  Đợt 3 (ngày thi 28-08-2016)  – Cô Phạm Thị Hạnh

Đề thi & đáp án  Vẽ Kỹ Thuật 1  (Ca 7h30′ – 21-01-2017 ) – Lần 1 

Đề thi & đáp án  Vẽ Kỹ Thuật 1  (Ca 9h30′ – 26-02-2017 ) – Lần 2 

Đề thi & đáp án  Vẽ Kỹ Thuật 1  (Ca 7h30′ – 26-02-2017 ) – Lần 2 

Đề thi & đáp án  Vẽ Kỹ Thuật 1 (Đề 1)  (Ca 13h20′ – 12-06-2017 ) – Lần 1 

Đề thi & đáp án  Vẽ Kỹ Thuật 1 (Đề 2)  (Ca 13h20′ – 12-06-2017 ) – Lần 1 

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  HKP ĐỢT 2  2017 ( 19-06-2017 ) – Thầy Thìn

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  HKHÈ   2017 ( 1-09-2017 ) – Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  HKHÈ   2017 ( 12-09-2017 ) – Thầy Phạm Trọng Sinh 

Đề thi & Đáp án Vẽ Kỹ Thuật 1  HKHÈ   2017 ( 12-09-2017 ) – Cô Hồng Hạnh 

———————————————-NĂM HỌC 2018-2019—————————————————-

Đề thi & đáp án  Vẽ Kỹ Thuật 1  (Ca 15h00′ – 25-01-2018 ) – Lần 1 

Đề thi & đáp án  Vẽ Kỹ Thuật 1  (Ca 13h00′ – 25-01-2018 ) – Lần 1 

Đề thi & đáp án  Vẽ Kỹ Thuật 1  Đề 1  (cập nhật- 26-02-2018 ) – Lần 1 

Đề thi & đáp án  Vẽ Kỹ Thuật 1  Đề 2  (cập nhật- 26-02-2018 ) – Lần 1 

Đề thi & đáp án  Vẽ Kỹ Thuật 1  (Ngày thi 03-03-2018 ) – Lần 2 

Đề thi và đáp án học kỳ phụ đợt 2_ môn Vẽ Kỹ Thuật 1 (Ngày thi 28-5-2018) 

Đề thi và đáp án học kỳ 2 môn VKT1-thi 7g00 (Ngày thi 23-6-2018) thầy Nguyễn Thanh Thìn-Lần 1

Đề thi và đáp án học kỳ 2 môn VKT1-thi 9g00 (Ngày thi 23-6-2018) thầy Nguyễn Hữu Nghĩa-Lần 1

Đề thi và đáp án học kỳ 2 môn VKT1-thi 7g00 (Ngày thi 8-7-2018) thầy Nguyễn Thanh Thìn-Lần 2

Đề thi và đáp án học kỳ phụ (hè) 2018 môn VKT1-thi 9g00 (Ngày thi 13-8-2018) thầy Phùng

Đề thi và đáp án Lần 1-Hk1 2018-2019 VKT1-9g00 ngày 21-1-2019,gv ra đề:thầy Phùng

Đề thi và đáp án Lần 1-Hk1 2018-2019 VKT1-13g00 ngày 21-1-2019,gv ra đề:cô Hồng Hạnh

Đề thi và đáp án Lần 1-Hk1 2018-2019 VKT1-15g00 ngày 21-1-2019,gv ra đề:thầy Thìn

 Đề thi và đáp án Lần 2-Hk1 2018-2019 VKT1-7g00 ngày 2-3-2019,gv ra đề:thầy Nghĩa

Đề thi và đáp án Lần 1-Hk2 2018-2019 VKT1-13g00 ngày 15-6-2019,gv ra đề:thầy Hiệp

Đề thi và đáp án Lần 1-Hk2 2018-2019 VKT1-15g00 ngày 15-6-2019,gv ra đề:thầy Thìn

Đề thi và đáp án Lần 2-Hk2 2018-2019 VKT1- ngày 29-06-2019,gv ra đề:Thầy Đại

Đề thi và đáp án Hkp hè năm 2018-2019 VKT1- Ca thi: 7h – 5/8/2019,gv ra đề:Thầy Phùng

Đề thi và đáp án Hkp hè năm 2018-2019 VKT1- Ca thi: 7h – 5/8/2019-GV ra đề -Thầy Sinh

———————————————-NĂM HỌC 2019-2020—————————————————-

 Đề thi và đáp án Lần 1-Hk1 2019-2020 VKT1-Tuần 19, 7g00, ngày 8-1-2020, gv ra đề:thầy Nghĩa

Đề thi và đáp án Lần 1-Hk1 2019-2020 VKT1-Tuần 19, 9g00, ngày 8-1-2020, gv ra đề:cô Hồng Hạnh

 Đề thi và đáp án Lần 1-Hk1 2019-2020 VKT1-Tuần 19, 13g00, ngày 8-1-2020, gv ra đề:thầy Phùng

Đề thi và đáp án Lần 1-Hk1 2019-2020 VKT1-Tuần 19, 15g00, ngày 8-1-2020, gv ra đề:thầy Sinh

Đề thi và đáp án Lần 2 – Hk1 2019-2020 VKT1 – Tuần 39,7g00, ngày 31-05-2020, GV ra đề: thầy Thìn

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN VKT1 LẦN 1 – CA 13H NGÀY 14-7-2020 – HK2 NĂM 2019-2020, GV ra đề: thầy Thìn

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN VKT1 LẦN 1- CA 7H & 9H NGÀY 29-7-2020 – HK2 NĂM 2019-2020, GV ra đề: Cô Hồng Hạnh

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN VKT1 LẦN 2- CA 7H NGÀY 15-08-2020 – HK2 NĂM 2019-2020, GV ra đề: thầy Phùng

———————————————-NĂM HỌC 2020-2021—————————————————-

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN VKT1 HKP- CA 9H NGÀY 17-01-2021 – HK1 NĂM 2020-2021, GV ra đề: thầy Thìn

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN VKT1 HKP- CA 7H NGÀY 17-01-2021 – HK1 NĂM 2020-2021, GV ra đề: thầy Nghĩa

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN VKT1 HKP- CA 7H NGÀY 17-01-2021 – HK1 NĂM 2020-2021, GV ra đề: thầy  Phùng

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN LẦN 1 MÔN VKT1- CA 7H NGÀY 02-03-2021 – HK1 NĂM 2020-2021, GV ra đề: thầy Thìn

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN LẦN 1 MÔN VKT1- CA 9H NGÀY 02-03-2021 – HK1 NĂM 2020-2021, GV ra đề: thầy Thìn

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN LẦN 1MÔN VKT1- CA 13H NGÀY 02-03-2021 – HK1 NĂM 2020-2021, GV ra đề: thầy  Phùng

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN LẦN 1MÔN VKT1- CA 15H NGÀY 02-03-2021 – HK1 NĂM 2020-2021, GV ra đề: thầy Sinh

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN LẦN 1 MÔN VKT1- CĐ CĐT NGÀY 02-03-2021 – HK1 NĂM 2020-2021, GV ra đề: Cô Hồng Hạnh