CHUNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI MINI CAR RACING NĂM 2023