Monthly Archives: December 2022

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ – CẦU LÔNG GIẢI HỘI THAO SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2023

 

———– MÔN BÓNG ĐÁ ———–

 

———– MÔN CẦU LÔNG – NHÁNH ĐƠN ———–

———– MÔN CẦU LÔNG – NHÁNH ĐÔI ———–