Khoa Cơ Khí Động Lực tiếp và làm việc với lãnh đạo tập đoàn TRƯƠNG GROUP, các đại lý TOYOTA MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN