Hội thảo “Xây dựng kỹ năng sống, hướng nghiệp và phát triển tư duy – Đánh thức người phi thường trong bạn”