ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI MINICAR RACING 2022 – LẦN 6