Lịch lý thuyết Module các lớp CĐN Ô Tô, CĐ Cơ Khí 18,19 (Ver 2)