Công ty TNHH WURTH VIỆT NAM trao tặng thiết bị bảo dưỡng và chăm sóc ô tô cho trường CĐKT CAO THẮNG