Khoa Cơ Khí Động Lực tiếp nhận gói hỗ trợ đào tạo kỹ thuật của Toyota Việt Nam 25/03/2017