BTC cuộc thi ” Mini Car Racing ” tặng động cơ cho các nhóm sinh viên