Lịch thi tốt nghiệp CĐN 2012 – Môn lý thuyết nghề

LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHỐI CĐN 2012 – MÔN LÝ THUYẾT NGHỀ
THỜI GIAN THI: 8h00 – Thứ Bảy ngày 08/8/2015
LỚP PHÒNG GV COI THI 1 GV COI THI 2
CĐN CGKL 12A F2.10 Nguyễn Hải Sơn Đặng Nguyễn Nhân
CĐN CGKL 12B F3.10 Nguyễn Quang Tuấn Dương Văn Ba
CĐN SCCK 12 F4.9 Hà Anh Tuấn Hoàng Huy Lộc
CĐN KTML 12 F5.12 Nguyễn Ngọc Trí Nguyễn Chí Thiện
CĐN ÔTÔ 12A F5.13 Văn Ánh Dương Nguyễn Quốc Vương
CĐN ÔTÔ 12B F5.14 Nguyễn Hải Trân Trần Thanh Bình
CĐN ĐCN 12A F4.10 Huỳnh Hoàng Linh Đặng Thanh Tùng
CĐN ĐCN 12B F4.11 Văn Kinh Luân Phan Thanh Tú
CĐN ĐTCN 12A F6.11 Võ Xuân Nam Nguyễn Thanh Nghĩa
CĐN QTM 12 F6.12 Nguyễn Đức Chuẩn Tôn Long Phước
CĐN SCLRMT 12 F6.13 Nguyễn Đức Duy Nguyễn Hữu Phước
CĐN KTDN 12 (STT 1-40) F5.10 Nguyễn Hữu Phước Nguyễn Dương Trí
CĐN KTDN 12 (STT 41-hết) SV CĐ KT khóa trước thi lại F5.11 Trần Thị Mỹ Linh Hoàng Thị Minh Thu
Giám sát chung:
Nguyễn Hữu Dũng Trưởng phòng CTCT-HSSV Tổ trưởng
Trần Quốc Triểu NV Phòng CTCT-HSSV Ủy viên
Lê Hiếu Để NV Phòng CTCT-HSSV Ủy viên
NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO Ngày 04 tháng 8 năm 2015
GIÁM HIỆU