Khoa tổ chức thi tay nghề nâng bậc thợ Ô Tô cho các công ty, xí nghiệp