La-zăng kết hợp nhôm và sợi carbon – giải pháp hợp túi tiền hơn