KỸ THUẬT CƠ SỞ

Đề cương ôn tập môn học

1. Cơ ứng dụng hệ CĐCN

2. Sức bền vật liệu hệ CĐCN

3. Sức bền vật liệu hệ TCCN

4. Vẽ kỹ thuật 2 (Học kỳ phụ)

5. Vẽ kỹ thuật 2 (Học kỳ 2)

6. Nguyên lý chi tiết máy

Thông báo

——————————————————-NĂM HỌC 2019 – 2020——————————

1. Lịch các lớp học kỳ phụ học kỳ I năm 2019-2020 chính thức (10-10-2019)

2. Lịch thi Môn VLCK, CTM, CKT hệ Trung cấp & Cao đẳng nghề – Lần 2 HK1 năm 2019-2020 (25-05-2020)

3. Lịch thi Môn CƯD, CLT, VLCK hệ  Cao đẳng ngành – Lần 2 HK1 năm 2019-2020 ( 25-05-2020)

4. Lịch thi Môn VKT1 – Lần 2 HK1 năm 2019 – 2020 (25-05-2020)

5. KẾ HOẠCH HK PHỤ (vét khoá 2017) cập nhật (01-07-2020)

6. Lịch thi lần 2 môn Chi Tiết Máy và Sức Bền Vật liệu (22-07-2020) 

7. Lịch thi lần 2 môn VKT1, VKT2 HỆ CĐ VÀ CĐN (up 22-07-2020) 

8. Lịch thi lần 2 môn VKT1 HỆ CĐ ĐĐT19, VKT CĐN ĐTCN19, VKT2 CĐ NL19(up 11-08-2020) 

——————————————————-NĂM HỌC 2020 – 2021——————————

1. KẾ HOẠCH HK PHỤ THỨ BẢY & CHỦ NHẬT DỰ KIẾN (UP 06-10-2020) 

2. HK PHỤ THỨ BẢY & CHỦ NHẬT(UP 16-10-2020) 

3. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HK VÉT CHO CÁC LỚP HỆ TRUNG CẤP(UP 23-11-2020)

4. Lịch thi VKT1 lần 2 HK1 năm 2020-2021 (up 17/03/2021)

5. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HKP HK2-2021( 29-03-2021)

6. LỊCH  HKP HK2-2021 CHÍNH THỨC ( 06-04-2021)

7. LỊCH HỌC KỲ PHỤ HÈ 2020-2021 HỆ CĐN MÔN CƠ ỨNG DỤNG, CƠ KỸ THUẬT, CHI TIẾT MÁY (17-05-2021)

8. LỊCH HỌC KỲ PHỤ HÈ 2020-2021 HỆ CĐ MÔN CƯD, CƠ LÝ THUYẾT, SỨC BỀN VẬT LIỆU, VẬT LIỆU CƠ KHÍ, NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY, BÀI TẬP LỚN CHI TIẾT MÁY (17-05-2021)

9. LỊCH HỌC KỲ PHỤ HÈ 2020-2021 HỆ CĐ VÀ HỆ CĐN MÔN VKT1, VKT2,BTL VKT , (18-05-2021)

10. DANH SÁCH MÃ LỚP GOOGLE CLASSROOM HKP HÈ 2020-2021 (16/06/2021)