Category Archives: THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp Toyota T-Tep Kg: 21/05/2018

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC BỘ MÔN Ô TÔ   CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA CHUNG TOYOTA T-TEP Khóa 3,4 – 2018 khai giảng: 21/05/2018   Được sự ủy nhiệm của công ty  TOYOTA VIỆT NAM, khoa Cơ Khí Động Lực trường CĐKT Cao Thắng chiêu sinh:  

Chiêu sinh lớp KTV chẩn đoán Bosch Kg: 09/04/2018

KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN CHẨN ĐOÁN Ô TÔ BOSCH K3/2018 ———————————————— Khai giảng: 09/04/2017 Thời gian đào đạo: 6 Tuần Lịch học: Thứ 2 – 4 – 6 Thời gian: 17h30 đến 20h00 ————————————————– Khóa học trang bị cho học viên: – Ôn tập và hệ thống lại các kiến thức chung ô

Chiêu sinh lớp KTV điện lạnh Ô Tô Kg: 20/03/2018

Chiêu sinh lớp KTV chẩn đoán Bosch Kg: 04/12/2017

KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN CHẨN ĐOÁN Ô TÔ BOSCH K5/2017 ———————————————— Khai giảng: 04/12/2017 Thời gian đào đạo: 6 Tuần Lịch học: Thứ 2 – 4 – 6 Thời gian: 8h15 đến 11h00 ————————————————– Khóa học trang bị cho học viên: – Ôn tập và hệ thống lại các kiến thức chung ô

Chiêu sinh lớp KTV điện lạnh Ô Tô Kg: 26/11/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC – BỘ MÔN Ô TÔ ——————– KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN LẠNH Ô TÔ KHÓA 11 (K3/2017) Khai giảng: 26/11/2017, thời gian đào đạo: 4 Tuần, lịch học: Chủ nhật, từ 8h00 đến 13h00, địa điểm : Lầu 2, khu nhà

Chiêu sinh lớp BD-SC Hộp số tự động Kg: 06/11/2017

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC BỘ MÔN ÔTÔ CHIÊU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ BẢO DƯỠNG – SỬA CHỮA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG Ô TÔ  Khai giảng 06/11/2017 Học thứ 2-4-6, 17g15 đến 20g 00  Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng: Ôn tập, hệ thống

Chiêu sinh lớp KTV chẩn đoán Bosch Kg: 13/11/2017

KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN CHẨN ĐOÁN Ô TÔ BOSCH K5/2017 ———————————————— Khai giảng: 13/11/2017 Thời gian đào đạo: 6 Tuần Lịch học: Thứ 2 – 4 – 6 Thời gian: 17h30 đến 20h00 ————————————————– Khóa học trang bị cho học viên: – Ôn tập và hệ thống lại các kiến thức chung ô

Chiêu sinh lớp KTV xe gắn máy Kg: 25/09/2017

Chiêu sinh lớp KTV điện lạnh Ô Tô Kg: 26/09/2017

Chiêu sinh lớp KTV chẩn đoán Bosch Kg: 09/10/2017

KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN CHẨN ĐOÁN Ô TÔ BOSCH K5/2017 ———————————————— Khai giảng: 09/10/2017 Thời gian đào đạo: 6 Tuần Lịch học: Thứ 2 – 4 – 6 Thời gian: 17h30 đến 20h00 ————————————————– Khóa học trang bị cho học viên: – Ôn tập và hệ thống lại các kiến thức chung ô