Category Archives: THÔNG BÁO

LỊCH HỌC KỲ PHỤ – ĐỢT VÉT – CĐ 2016

Lịch đóng học phí – Tuần 30. Bắt đầu học – Tuần 31 (Chi tiết trong thời khóa biểu kèm theo) Lưu ý : Lớp học chỉ được mở khi đủ 15SV đóng học phí

Lịch thi lần 2 – Tuần 21

 LỊCH THI LẦN 2 HK 1: 2018 – 2019 LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2 GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG CĐ Ô TÔ 17 CẤU TẠO ĐCDT H H ĐĂNG L T HIẾU 21 13h00 T7 (26/01/2019) F5.1 CĐN Ô TÔ 17A,B CẤU TẠO Ô TÔ H H ĐĂNG L Q THỐNG 21

Lịch thi lần 2 – Tuần 20

 LỊCH THI LẦN 2 HK 1: 2018 – 2019 LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2 GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG CĐ Ô TÔ 16 Ô TÔ & MT H X THÀNH N Đ TRỌNG 20 7h00 CN (20/01/2019) F2.9 CĐ Ô TÔ 16A Ô TÔ SD NLM C V KHOA

MINICAR RACING 2019

Lịch thi lần 2 HK 1 2018-2019

  LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2 GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG CĐ Ô TÔ 16 HT Đ-ĐT Ô TÔ N C THÀNH H V THU 19 15h00 T7 (12/01/2019) F2.1 CĐ Ô TÔ 16 CN BD&SC Ô TÔ H V THU N C THÀNH 19 13h00 T7 (12/01/2019) B1.2

Chiêu sinh KTV Sửa chữa chung Toyota Kg: 05/11/2018

Chiêu sinh KTV T-Tep Toyota Kg: 05/11/2018

Lịch học kỳ phụ HK 1 2018-2019

Lịch học kỳ phụ 2018-2019

Chiêu sinh lớp CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HT ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ TRÊN Ô TÔ HIỆN ĐẠI Kg:10/2018

Chiêu sinh lớp KTV điện lạnh Ô Tô Kg: 22/10/2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC – BỘ MÔN Ô TÔ ——————– KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN LẠNH Ô TÔ KHÓA 14 (K4/2018) Khai giảng: 22/10/2018; thời gian đào đạo: 4 tuần; lịch học: Thứ 2-4-6, từ 17h45 đến 20h45; địa điểm : Lầu 2, khu nhà