Category Archives: THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp KTV chẩn đoán Bosch Kg: 04/05/2017

Chiêu sinh lớp Toyota T-Tep Kg: 10/07/2017

Chiêu sinh KTV sửa chữa chung Toyota Kg:8/05/2017

Chiêu sinh lớp KTV điện lạnh Ô Tô Kg: 10/04/2017

Chiêu sinh lớp KTV chẩn đoán Bosch Kg: 20/03/2017

Chiêu sinh lớp KTV xe gắn máy Kg: 06/03/2017

TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC BỘ MÔN ÔTÔ   THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP KỸ THUẬT VIÊN XE GẮN MÁY KHOÁ 1 – 2017 I/ Quy mô đào tạo Thời gian đào tạo toàn khoá gồm 2 môđuyn; 12 buổi / môđuyn với: + Môđuyn 1: sửa chữa động cơ

Chiêu sinh KTV sửa chữa chung Toyota Kg:26/12/2016

Chiêu sinh lớp KTV xe gắn máy Kg: 03/10/2016

Chiêu sinh KTV sửa chữa chung Toyota Kg:07/11/2016

Chiêu sinh lớp Toyota T-Tep Kg: 07/11/2016