Monthly Archives: January 2020

Lịch thi lại tuần 20

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG        KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC                 BỘ MÔN Ô TÔ LỊCH THI LẦN 2 HK 1: 2019 – 2020 Khi đi thi SV mang theo thẻ SV và biên lai nộp tiền thi lại Không mang 2 loại giấy tờ trên thì không được vào phòng thi