Đăng ký tham dự họp mặt cựu sinh viên Ô Tô Cao Thắng

Xin vui lòng bấm vào link bên dưới để đăng ký tham dự họp mặt cựu sinh viên Ô Tô Cao Thắng                                              

                                               Đăng ký tham dự