Monthly Archives: September 2019

Lịch Học Kỳ phụ 2019 – 2020

Công ty Ô tô Hiroshima Toyota đến tham quan Trường CĐKT Cao Thắng

                             

Điểm Đồ Án Tốt Nghiệp Trung Cấp Khóa 17-19

Lớp TC CKĐL 17A Lớp TC CKĐL 17B