Lịch thi lần 2 – Tuần 45

LỊCH THI LẦN 2

HK 2: 2018 – 2019

Khi đi thi SV mang theo thẻ SV và biên lai nộp tiền thi lại
Không mang 2 loại giấy tờ trên thì không được vào phòng thi

 

LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2
GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG
TC CKĐL 18A HT Đ-ĐT Ô tô L Q Thống N C Thành 45 13h00 T7 (13/07/2019) F2.9
TC CKĐL 18B HT Đ-ĐT Ô tô T T Quốc N P Long 45 13h00 T7 (13/07/2019) F2.2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>