LỊCH HỌC KỲ PHỤ – ĐỢT VÉT – CĐ 2016

Lịch đóng học phí – Tuần 30.
Bắt đầu học – Tuần 31 (Chi tiết trong thời khóa biểu kèm theo)
Lưu ý : Lớp học chỉ được mở khi đủ 15SV đóng học phí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>