Daily Archives: March 22, 2019

LỊCH HỌC KỲ PHỤ – ĐỢT VÉT – CĐ 2016

Lịch đóng học phí – Tuần 30. Bắt đầu học – Tuần 31 (Chi tiết trong thời khóa biểu kèm theo) Lưu ý : Lớp học chỉ được mở khi đủ 15SV đóng học phí