Daily Archives: July 27, 2018

Lịch thi Tốt Nghiệp khối CĐN khóa 2015

LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHỐI CĐN 2015 – MÔN THỰC HÀNH NGHỀ LỚP THỜI GIAN THI PHÒNG GV COI THI GV COI THI CĐN ÔTÔ 15A T2 – 30/07/2018 – 7h00 F2.1 Nguyễn Ngọc Thạnh Võ Bá Khánh Trình Văn Ánh Dương Nguyễn Hải Trân CĐN ÔTÔ 15C T2 – 30/07/2018 – 7h00 F2.2 Nguyễn