Lịch thi lại tuần 46

LỊCH THI LẦN 2

HK 2: 2017 – 2018

Khi đi thi SV mang theo thẻ SV và biên lai nộp tiền thi lại
Không mang 2 loại giấy tờ trên thì không được vào phòng thi

 

LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2
GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG
CĐN Ô TÔ 16 LÝ THUYẾT Ô TÔ V B K TRÌNH N Q CƯỜNG 46 13h00 T7 (21/07/2018) F2.9
CĐN Ô TÔ 16 A,C NLTT ĐCĐT N Q CƯỜNG N C THÀNH 46 15h00 T7 (21/07/2018) F2.9
CĐN Ô TÔ 16 B,D NLTT ĐCĐT V B K TRÌNH D N H LÂN 46 15h00 T7 (21/07/2018) F2.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>