Lịch thi lại tuần 45

LỊCH THI LẦN 2

HK 2: 2017 – 2018

Khi đi thi SV mang theo thẻ SV và biên lai nộp tiền thi lại
Không mang 2 loại giấy tờ trên thì không được vào phòng thi

 

LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2
GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG
CĐN Ô TÔ 17A,C CNBD SC Ô TÔ L V T NHẬT H H ĐĂNG 45 9h00 T7 (14/07/2018) F4.11
CĐN Ô TÔ 17B,D CNBD SC Ô TÔ L Q TRẠNG N Đ MẪN 45 9h00 T7 (14/07/2018) F4.12
CĐN Ô TÔ 17A,C CẤU TẠO ĐCĐT L Q TRẠNG N Đ MẪN 45 15h00 T7 (14/07/2018) F2.1
CĐN Ô TÔ 17B,D CẤU TẠO ĐCĐT N C THÀNH N T VINH 45 15h00 T7 (14/07/2018) F2.9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>