Lịch thi lại tuần 44

LỊCH THI LẦN 2 HK 2: 2017 – 2018
Khi đi thi SV mang theo thẻ SV và biên lai nộp tiền thi lại
Không mang 2 loại giấy tờ trên thì không được vào phòng thi

 

LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2
GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG
TC CKĐL 16 LÝ THUYẾT Ô TÔ Đ N PHÚC 44 7h00 T7 (07/07/2018) F2.1
TC CKĐL 16 NLTT ĐCĐT2 T T QUỐC N T LĨNH 44 9h00 T7 (07/07/2018) F2.1
TC CKĐL 16 CNBD SC Ô TÔ L V T NHẬT 44 13h00 T7 (07/07/2018) F2.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>