Monthly Archives: July 2018

Lịch thi Tốt Nghiệp khối CĐN khóa 2015

LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHỐI CĐN 2015 – MÔN THỰC HÀNH NGHỀ LỚP THỜI GIAN THI PHÒNG GV COI THI GV COI THI CĐN ÔTÔ 15A T2 – 30/07/2018 – 7h00 F2.1 Nguyễn Ngọc Thạnh Võ Bá Khánh Trình Văn Ánh Dương Nguyễn Hải Trân CĐN ÔTÔ 15C T2 – 30/07/2018 – 7h00 F2.2 Nguyễn

Lịch thi lại tuần 47

LỊCH THI LẦN 2 HK 2: 2017 – 2018 Khi đi thi SV mang theo thẻ SV và biên lai nộp tiền thi lại Không mang 2 loại giấy tờ trên thì không được vào phòng thi   LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2 GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG CĐN

Hành trình trình Mini Car Racing 2018

TKB Học Kỳ Hè môn: BTL Nguyên lý tính toán ĐCĐT

Lịch thi lại tuần 46

LỊCH THI LẦN 2 HK 2: 2017 – 2018 Khi đi thi SV mang theo thẻ SV và biên lai nộp tiền thi lại Không mang 2 loại giấy tờ trên thì không được vào phòng thi   LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2 GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG CĐN

Điểm đồ án tốt nghiệp khóa 2015

Lớp CDOTO16A Lớp CDOTO16B Lớp CDOTO16C Lớp CDOTO16D Lớp CDOTO16E

Cty Ô TÔ HONDA PHÁT TIẾN trao học bổng

Mẫu đơn