Daily Archives: June 13, 2018

Xe ô tô mô hình cũng “đua đòi” sử dụng công nghệ 4.0

HTV – Mini Car Racing lần 3

HTV – Mini Car Racing Lần 3 Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

Ngày 26/05 – Sinh Viên TP HCM Đua Xe ‘F1 Tự Chế’

Sinh Viên TP HCM Đua Xe ‘F1 Tự Chế’

Thời khóa biểu học kỳ hè 2018

Thời khóa biểu học kỳ phụ Khóa 2015 (update)