Monthly Archives: June 2018

Xe ô tô mô hình cũng “đua đòi” sử dụng công nghệ 4.0

HTV – Mini Car Racing lần 3

HTV – Mini Car Racing Lần 3 Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

Ngày 26/05 – Sinh Viên TP HCM Đua Xe ‘F1 Tự Chế’

Sinh Viên TP HCM Đua Xe ‘F1 Tự Chế’

Thời khóa biểu học kỳ hè 2018