Monthly Archives: June 2018

Lịch thi lại tuần 42

LỊCH THI LẦN 2 HK 2: 2017 – 2018 Khi đi thi SV mang theo thẻ SV và biên lai nộp tiền thi lại Không mang 2 loại giấy tờ trên thì không được vào phòng thi   LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2 GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG CĐ

Xe ô tô mô hình cũng “đua đòi” sử dụng công nghệ 4.0

HTV – Mini Car Racing lần 3

HTV – Mini Car Racing Lần 3 Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

Ngày 26/05 – Sinh Viên TP HCM Đua Xe ‘F1 Tự Chế’

Sinh Viên TP HCM Đua Xe ‘F1 Tự Chế’

Thời khóa biểu học kỳ hè 2018

Thời khóa biểu học kỳ phụ Khóa 2015 (update)