Monthly Archives: May 2018

Chiêu sinh lớp Toyota T-Tep Kg: 21/05/2018

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC BỘ MÔN Ô TÔ   CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA CHUNG TOYOTA T-TEP Khóa 3,4 – 2018 khai giảng: 21/05/2018   Được sự ủy nhiệm của công ty  TOYOTA VIỆT NAM, khoa Cơ Khí Động Lực trường CĐKT Cao Thắng chiêu sinh: