Daily Archives: November 6, 2017

Chiêu sinh lớp KTV điện lạnh Ô Tô Kg: 26/11/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC – BỘ MÔN Ô TÔ ——————– KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN LẠNH Ô TÔ KHÓA 11 (K3/2017) Khai giảng: 26/11/2017, thời gian đào đạo: 4 Tuần, lịch học: Chủ nhật, từ 8h00 đến 13h00, địa điểm : Lầu 2, khu nhà