Monthly Archives: November 2017

Chiêu sinh lớp KTV chẩn đoán Bosch Kg: 04/12/2017

KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN CHẨN ĐOÁN Ô TÔ BOSCH K5/2017 ———————————————— Khai giảng: 04/12/2017 Thời gian đào đạo: 6 Tuần Lịch học: Thứ 2 – 4 – 6 Thời gian: 8h15 đến 11h00 ————————————————– Khóa học trang bị cho học viên: – Ôn tập và hệ thống lại các kiến thức chung ô

Chiêu sinh lớp KTV điện lạnh Ô Tô Kg: 26/11/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC – BỘ MÔN Ô TÔ ——————– KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN LẠNH Ô TÔ KHÓA 11 (K3/2017) Khai giảng: 26/11/2017, thời gian đào đạo: 4 Tuần, lịch học: Chủ nhật, từ 8h00 đến 13h00, địa điểm : Lầu 2, khu nhà