Lịch thi lại tuần 49

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

BỘ MÔN ÔTÔ

LỊCH THI LẦN 2 HK 2: 2016 – 2017
Khi đi thi SV mang theo thẻ SV và biên lai nộp tiền thi lại
Không mang 2 loại giấy tờ trên thì không được vào phòng thi

 

LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2
GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG
TC CKĐL 16A Ô TÔ & MT N T TUYÊN 49 7h20 T7 (05/08/2017) F2.1
TC CKĐL 16B Ô TÔ & MT N P LONG 49 7h20 T7 (05/08/2017) F2.2
TC CKĐL 16A,B CT ĐCĐT N P LONG N T TUYÊN 49 9h05 T7 (05/08/2017) F2.9