Lịch thi lại tuần 43

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

BỘ MÔN ÔTÔ

LỊCH THI LẦN 2 HK 2: 2016 – 2017
Khi đi thi SV mang theo thẻ SV và biên lai nộp tiền thi lại
Không mang 2 loại giấy tờ trên thì không được vào phòng thi

 

LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2
GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG
TC CKĐL15 NLTT ĐCĐT2 N Đ TRỌNG T T QUỐC 43 7h20 T7 (24/06/2017) F2.9

Ngày 07 tháng 06 năm 2017