Các Cty Nhật Bản tham quan và làm việc với khoa Cơ Khí Động Lực