Giải đua xe mô hình tự chế “Mini Car Racing” của sinh viên Cao Thắng